Το γραφείο

Το δικηγορικό γραφείο του Σπύρου ΑλφαντάκηΤο γραφείο μας, επικεντρωνόμενο στις ποινικές υποθέσεις, καθώς και σε υποθέσεις αστικού και διοικητικού δικαίου συναντώμενες και συναπτόμενες, λόγω της φύσεως και του αντικειμένου τους, με ποινικές υποθέσεις, συνεχίζει την πορεία και την παράδοση του γραφείου του Γεωργίου Αλφαντάκη, πατρός του Σπυρίδωνος Αλφαντάκη και διακεκριμένου ποινικολόγου δικηγόρου από του έτους 1964, αναλαβόντος και χειρισθέντος κατά τη διάρκεια της ευδοκίμου σταδιοδρομίας του τις σοβαρότερες ποινικές υποθέσεις. Δεν ακολουθεί τη σύγχρονη τάση συγκεντρώσεως, συστεγάσεως και συνεργασίας μεγάλου αριθμού δικηγόρων, απασχολουμένων για τη διεκπεραίωση πολύ μεγάλου αριθμού υποθέσεων διαφόρων ειδών, συνήθως επικαλυπτομένων, αλλά διατηρεί σκοπίμως μεσαίο μέγεθος, το οποίο τού προσδίδει την απαραίτητη ελαστικότητα και ευελιξία και τού εξασφαλίζει την απαιτουμένη ένταση και την αναγκαία δραστικότητα στην άμεση ανάληψη και στον επιβαλλόμενο διαρκή και τεταμένο χειρισμό υποθέσεων μείζονος σοβαρότητος και πολυπλοκότητος, υποθέσεων επειγουσών, υποθέσεων ήδη διεξαχθεισών προδικαστικώς ή στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, υποθέσεων με στοιχεία αλλοδαπότητος κλπ., οι οποίες, ενώ δεν απαιτούν μεγάλο αριθμό δικηγόρων, επιβάλλουν οπωσδήποτε μεγάλο βαθμό επιμελείας και προσοχής.

Συναποτελείται από συνεργάτες δικηγόρους και ασκουμένους δικηγόρους, επιλεγομένους με ιδιαιτέρως αυστηρά και αντικειμενικά κριτήρια, οι οποίοι εξειδικεύονται στο ποινικό δίκαιο και στο χειρισμό ποινικών υποθέσεων αλλά γνωρίζουν εξ ίσου καλώς το αστικό και το διοικητικό δίκαιο, ώστε να είναι σε θέση να επικουρούν και να επιβοηθούν το Σπυρίδωνα Αλφαντάκη στη διεξαγωγή όχι μόνον αμιγώς ποινικών αλλά και μικτών υποθέσεων, στις οποίες το ποινικό συμπλέκεται με το αστικό ή το διοικητικό δίκαιο και αντιστρόφως.

Το γραφείο μας ευρίσκεται στην περιοχή των ανακτόρων, ακριβώς όπισθεν του Μεγάρου Μαξίμου, στη συμβολή των οδών Μουρούζη και Στησιχόρου 1, παραλλήλως προς την οδό Ηρώδου του Αττικού.

Λειτουργεί άνευ διακοπής, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και, κατόπιν συνεννοήσεως, και το Σάββατο, την Κυριακή και τις αργίες.